zarządzanie placówką kulturalną

Rozsądne zarządzanie energią w instytucjach kultury

oświetlenie teatru

Logistyka imprez kulturalnych to spore przedsięwzięcie. Trzeba bowiem nadzorować ogrom rzeczy oraz zagwarantować widowni dogodne warunki. To rodzi konieczność odpowiedniego światła, a porą zimową też ogrzania obiektu. W obliczu coraz wyższych kosztów energii ośrodki kultury muszą dopatrywać się oszczędnych rozwiązań.